English

עוזרים לכל הילדים להצטיין בחשבון

הלומדות בפיילוט

יסודות הבסיס (גן חובה - כתה ב')

אפליקציה בדפדפן ללימוד יסודות הבסיס. כוללת 3 רמות
ניתן לתרגל דרך הדפדפן בטאבלט, לפטופ ומחשב. נדרש גודל מסך מינימלי של טאבלט

רמת בסיס - טובה כהכנה לכיתה א

חיבור וחיסור בעשרת הראשונה.
התחלה של זריזות וביטחון להתנסות

רמה ראשונה

חיבור - עד 20 כולל שבירת עשרת
חיסור - עד 20 כולל שבירת עשרת
חילוק - מחלק מרבי 25
כפל - כפולות עד 5X5
נעלמים - חיבור, חיסור, כפל, חילוק
שאלות מילוליות
זריזות חשבונאית

רמה שנייה

חיבור - עד 100 כולל שבירת עשרת
חיסור - עד 100 כולל שבירת עשרת
חילוק - דו ספרתי בחד ספרתי
כפל - חד ספרתי בדו ספרתי
נעלמים - חיבור, חיסור, כפל, חילוק
זריזות חשבונאית

להרשמה

לוח הכפל

ניתן לתרגל דרך הדפדפן בטאבלט, לפטופ ומחשב. נדרש גודל מסך מינמילי של טאבלט

שליטה בלוח הכפל הכרחית להצלחה בשלבים מאוחרים, ואולי הכי חשוב, לשליטה בלוח הכפל יש השפעה אדירה על האופן שבו הילדים מקטלגים את עצמם כטובים או חלשים בחשבון

האפליקציה מאפשרת שליטה והבנה של לוח הכפל,
מהנה ומאתגרת במידה הנכונה לכל תלמיד


להרשמה

שברים

אפליקציה בדפדפן ללימוד שברים
לא נדרש ידע קודם
כל החומר בשיטה חדשנית של הבנה ללא הסבר!!!

תוכן

 • מבוא לשברים
 • חלק משלם
 • חיבור וחיסור שברים
 • מספר מעורב
 • הרחבה וצמצום
 • השוואה בין שברים
 • כפל שברים
 • חילוק שברים
להרשמה

זריזות חשבונאית (כיתות ג' - ן')

ניתן לתרגל דרך הדפדפן בטאבלט, לפטופ ומחשב. נדרש גודל מסך מינמילי של טאבלט

זריזות ושליטה חשובים בשביל

 • לענות מהר על שאלות
 • למצוא מכנה משותף
 • להוציא גורם משותף מחוץ לסוגריים
 • לנשום ולחייך בנוכחות תרגילי חשבון
להרשמה