English

עוזרים לכל הילדים להצטיין בחשבון

הורים יקרים

ברוכים הבאים לאתר שהופך את החשבון למשחק ילדים
החזון שלנו: לאפשר לכל הילדים לקבל 100 בחשבון
אנחנו יודעים מנסיון שזה פשוט וכל אחד יכול

הזדמנות עבורכם

בתקופה הקרובה אנו עורכים פיילוט עם מספר הורים נבחרים
זאת ההזדמנות שלכם להקפיץ את רמת ההישגים של ילדיכם
מספר המקומות בפיילוט מוגבל